Agricultural and Rural Inspiration Awards 2024

 

Zet de eerste stap om op de shortlist te komen of gekroond te worden tot ARIA-winnaar 2024. Maak deel uit van ARIA door je nu aan te melden!

Het thema van deze editie van de Agricultural and Rural Inspiration Awards (ARIA), georganiseerd door het European CAP Network, is 'Empowering young people’. Het doel van de ARIA is de zichtbaarheid van de landbouw en het platteland te vergroten en het laten zien van innovatieve oplossingen en dit vanuit gans Europa. 

 

ARIA 2024

In deze editie zijn er vier thematische categorieën:

 • Slimme en concurrerende landbouw: projecten die bijdragen aan een slimme, concurrerende, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector die voedselzekerheid op lange termijn garandeert.
 • Bescherming milieu: projecten die de bescherming van het milieu versterken. Denk hierbij aan biodiversiteit, klimaatverandering aanpakken, duurzame praktijken en/of bijdragen aan groen herstel (‘green recovery’).
 • Socio-economisch weefsel van plattelandsgebieden: projecten die aantonen dat ze bijdragen aan het versterken van de economische veerkracht van het Europese platteland, sociale aspecten op een innovatieve manier aanpakken, een duurzame aanpak promoten om de voordelen van digitalisering in de landbouw- en plattelandsgemeenschap te bevorderen, bijdragen aan de inclusie en veerkracht van de plattelandssamenleving, en/of plattelandsondernemers en -bedrijven op een innovatieve manier ondersteunen.
 • Jongeren op het platteland: Projecten die jongeren (jonger dan 40 jaar)in de schijnwerpers zetten, de ontwikkeling van vaardigheden op het platteland ondersteunen, plattelandsgebieden nieuw leven inblazen en duurzame en hoogwaardige jobs op het platteland creëren die toegankelijk zijn voor jongeren. 

Per thema worden er 6 projecten geselecteerd, wat resulteert in 24 projecten die de laatste ronde halen. Per thema zal er één winnaar gekozen worden. Daarnaast reikt de jury dit jaar ook nog een award uit aan het project dat specifiek gendergelijkheid promoot. Tot slot is er ook nog een publieksprijs. In het totaal worden er dus 6 awards verdeeld over de 24 geselecteerde projecten. Vorig jaar hadden we alvast één winnaar in de categorie ‘rural stakeholder skills (thema 2023)’ en één project dat geprezen werd door de jury (Agricultural and Rural Inspiration Awards - ARIA 2023: meet the winners! | European CAP Network (europa.eu)).

 

Voor wie?

 • Een belangrijke voorwaarde is dat de projecten/bedrijven gefinancierd zijn met middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en/of het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), periode 2014 - 2022. 
 • Lopende projecten kunnen zich ook aanmelden maar dan moeten deze reeds voldoende gevorderd zijn om het effect of de overdraagbaarheid te kunnen aantonen.

   

Waarom?

 • Zichtbaarheid: Alle projecten op de shortlist worden op de website en social media kanalen van het EU CAP Network extra in de kijker gezet. Niet-geselecteerde projecten worden gepubliceerd in de sectie Goede Praktijken van de website en gepromoot via de sociale mediakanalen van het EU CAP Network.
 • Netwerken: De prijsuitreiking dient als een dynamisch platform om in contact te komen met andere inspirerende projecten. Maar deze kans gaat verder dan het evenement, door het bevorderen van samenwerking, het uitwisselen van ideeën en het potentieel voor toekomstige synergiën.
 • Erkenning: Erkenning door ARIA voegt prestige toe aan uw prestaties en toont uw project als een voorbeeld van landbouw- en plattelandsontwikkeling.
 • Positieve resultaten: Door de positieve resultaten van je project te laten zien, draag je bij aan een groeiende verzameling kennis en inspiratie die veranderingen in Europese plattelandsgebieden kan stimuleren

   

Interesse?

De projecten moeten per lidstaat ingediend worden door het ruraal netwerk. We mogen maximaal acht projecten indienen, waarvan maximaal drie LEADER-projecten. Wil je graag ook deelnemen met je project? Stuur dan een mailtje voor 30 mei naar vlaamsruraalnetwerk@lv.vlaanderen.be. Daarna nemen we met je contact op en helpen we je bij het invullen van het formulier.

 

Meer informatie:

Agricultural & Rural Inspiration Awards 2024 | European CAP Network (europa.eu) 

Logo Agricultural & Rural Inspiration Awards 2024
Delen: