Over ons

In de uitvoering van het GLB Strategisch Plan ligt een belangrijke rol weggelegd voor het Vlaams Ruraal Netwerk. Dit netwerk heeft als taak om de bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen te brengen en dit overkoepelend over de verschillende maatregelen. Daarnaast wil het Vlaams Ruraal Netwerk de begunstigden informeren, inspireren en sensibiliseren, en zo bijvoorbeeld ook de innovatie op het platteland en in de land- en tuinbouwsector bevorderen. Het Vlaams Ruraal Netwerk valt onder het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Elke lidstaat binnen de EU heeft een ruraal netwerk, of GLB-netwerk. Al deze netwerken wisselen informatie uit via het Europees GLB-Netwerk ('EU CAP Network'). Het Europees GLB-netwerk is opgericht door de Europese Commissie om het ontwerp en de uitvoering van strategische GLB-plannen te ondersteunen en tegelijkertijd de informatiestroom over landbouw en plattelandsbeleid binnen de EU te optimaliseren. Het netwerk ondersteunt het ontwerp en de uitvoering van strategische GLB-plannen, innovatie en kennisuitwisseling, met inbegrip van EIP-AGRI, en de evaluatie en monitoring van het GLB.

Team

Het Vlaams Ruraal Netwerk-team bestaat uit
Naam Mailadres Telefoon Thematiek
Ariane Van Den Steen (coördinator) ariane.vandensteen@lv.vlaanderen.be 0493 31 69 33 Algemene coördinatie
Alexander Spriet alexander.spriet@lv.vlaanderen.be 0493 31 69 26 LEADER / Samenwerking
Ingrid Dekeyser ingrid.dekeyser@lv.vlaanderen.be 0493 31 75 65 Starters in de landbouw
Margo Weckx margo.weckx@lv.vlaanderen.be 0475 82 46 95 Kennis en innovatie / Duurzaam ondernemen
Peter Dewitte peter.dewitte@lv.vlaanderen.be 0478 37 50 55 Milieu en klimaat / Biodiversiteit

 

Evaluatie en planning

Delen: