Welbevinden

Landbouwer met zoete aardappel in de handen

Het Vlaams Ruraal Netwerk neemt een aantal taken op zoals opgenomen in het Actieplan Welbevinden. 

Dit actieplan is het resultaat van een intensief participatief traject, waaraan zowel landbouw(st)ers, de Vlaamse overheid, de beroepsorganisaties als organisaties buiten de landbouwsector hebben deelgenomen. Het plan is een bundeling van tot nu toe verzamelde engagementen die erop gericht zijn het welbevinden van de Vlaamse land- en tuinbouw(st)ers te verbeteren.

Delen: