Terug naar Agenda

LEADER-projectoproep Haspengouw Zuidwest

Projectoproep
-
Online

De Lokale Actiegroep Haspengouw Zuidwest lanceert, in het kader van het LEADER 2023-2027 subsidieprogramma, de projectoproep 2024. 

De Lokale Actiegroep (LAG) Haspengouw Zuidwest stelt voor deze oproep een budget van € 714.140,92 aan Leadersteun ter beschikking, waarbij er geen verdeling is van het beschikbare budget over de prioriteiten of doelstellingen. 

Deze projectoproep geldt voor de 3 prioriteiten en bijhorende 5 doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie van de LAG Haspengouw Zuidwest:

Prioriteit 1: Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten

Doelstelling 1.1: Nieuwe landbouwbedrijfsmodellen en technieken 

Prioriteit 2: Leefbare en levendige dorpen

Doelstelling 2.1: Uitbouw van multifunctionele (ontmoetings-)plekken 

Doelstelling 2.2: Bereikbare voorzieningen 

Prioriteit 3: Biodiversiteit en landschapskwaliteit

Doelstelling 3.1: Versterking en ontsluiting van de cultuurlandschappen 

Doelstelling 3.2: Initiatieven rond waterinfiltratie, -buffering en -kwaliteit

Binnen de projectoproep komen zowel investerings- als dienstverleningsprojecten van de volgende projecttypes in aanmerking: 

  • regulier project 
  • microproject 
  • koepelproject 

De Lokale Actiegroep projectaanvragen dienen uiterlijk 16 april 2024 ingediend te worden via het plattelandsloket van de VLM. Het maximale subsidiepercentage van de projecten bedraagt 65%. Promotoren en copromotoren staan samen in voor het resterende bedrag van de projectkosten (minimaal 35%), waarvan minimaal 15% van de projectkost van de promotor en/of de copromotoren zelf dient te komen. Het overige budget kan eventueel gerealiseerd worden door bijkomende steun vanuit andere partners, lokale besturen, sponsoring, crowdfunding…, maar mag geen andere Europese of Vlaamse cofinanciering zijn. 

Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juli 2024 en kunnen uiterlijk tot 30 juni 2026 lopen. Projectverlengingen na 30 juni 2026 zijn niet mogelijk en 50% van de kosten dienen gedeclareerd te worden in 2025.

Meer informatie over de doelstellingen van de LAG Haspengouw Zuidwest kan u terugvinden in de ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Haspengouw Zuidwest 2023-2027’, gedetailleerde richtlijnen zijn terug te vinden in het Draaiboek van de LAG Haspengouw Zuidwest en het handboek LEADER 2023-2027. Deze oproep vindt u, samen met de nodige documenten, op platteland.limburg.be. Potentiële aanvragers nemen contact op via leader@limburg.be zodat de LEADER-coördinator hen kan informeren en begeleiden bij het indienen van succesvolle voorstellen.

Lokale Actiegroep Haspengouw Zuidwest

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
België

Delen: