Terug naar Agenda

LEADER-projectoproep Kempen

Projectoproep
-
Online

De Lokale Actiegroep Kempen lanceert, in het kader van het LEADER 2023-2027 subsidieprogramma, de projectoproep 2024. 

De Lokale Actiegroep (LAG) Kempen stelt voor deze oproep een budget van € 1.317.614,55 aan Leadersteun ter beschikking, waarbij er geen verdeling is van het beschikbare budget over de prioriteiten of doelstellingen. 

Deze projectoproep geldt voor de 3 prioriteiten en bijhorende 6 doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie van de LAG Kempen:

Prioriteit 1: Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten

Doelstelling 1.1: Verduurzamen en diversifiëren van de landbouwbedrijfsvoering 

Doelstelling 1.2: Lokale energieproductie en -netwerken

Prioriteit 2: Leefbare en levendige dorpen

Doelstelling 2.1: Uitbouw van multifunctionele (ontmoetings-)plekken op het platteland

Doelstelling 2.2: Bereikbare voorzieningen

Prioriteit 3: Biodiversiteit en landschapskwaliteit

Doelstelling 3.1: De streekeigen cultuurlandschappen versterken en ontsluiten

Doelstelling 3.2: Initiatieven rond waterinfiltratie, -buffering en -kwaliteit

Binnen de projectoproep komen zowel investerings- als dienstverleningsprojecten van de volgende projecttypes in aanmerking: 

  • regulier project 
  • microproject 
  • koepelproject 

De Lokale Actiegroep projectaanvragen dienen uiterlijk 16 april 2024 ingediend te worden via het plattelandsloket van de VLM. Het maximale subsidiepercentage van de projecten bedraagt 65%. Promotoren en copromotoren staan samen in voor het resterende bedrag van de projectkosten (minimaal 35%), waarvan minimaal 15% van de projectkost van de promotor en/of de copromotoren zelf dient te komen. Het overige budget kan eventueel gerealiseerd worden door bijkomende steun vanuit andere partners, lokale besturen, sponsoring, crowdfunding…, maar mag geen andere Europese of Vlaamse cofinanciering zijn.  

Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juli 2024 en kunnen uiterlijk tot 30 juni 2026 lopen. Projectverlengingen na 30 juni 2026 zijn niet mogelijk en 50% van de kosten dienen gedeclareerd te worden in 2025.

Meer informatie over de doelstellingen van de LAG Kempen kan u terugvinden in de ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Kempen 2023-2027’, gedetailleerde richtlijnen zijn terug te vinden in het Draaiboek van de LAG Kempen en het handboek LEADER 2023-2027. Deze oproep vindt u, samen met de nodige documenten, op platteland.limburg.be. Potentiële aanvragers nemen contact op via leader@limburg.be zodat de LEADER-coördinator hen kan informeren en begeleiden bij het indienen van succesvolle voorstellen.

Lokale Actiegroep Kempen

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
België

Delen: