Terug naar Agenda

LEADER-projectoproep Maasland

Projectoproep
-
Online

De Lokale Actiegroep Maasland lanceert, in het kader van het LEADER 2023-2027 subsidieprogramma, de projectoproep 2024.  

De Lokale Actiegroep (LAG) Maasland stelt voor deze oproep een budget van € 599 699,77 aan Leadersteun ter beschikking, waarbij er geen verdeling is van het beschikbare budget over de prioriteiten of doelstellingen.   

Deze projectoproep geldt voor de 3 prioriteiten en bijhorende 5 doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie van de LAG Maasland: 

Prioriteit 1: Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten 

Doelstelling 1.1: Nieuwe landbouwbedrijfsmodellen en –technieken landbouwbedrijfsvoering 

Prioriteit 2: Leefbare en levendige dorpen 

Doelstelling 2.1: Uitbouw van multifunctionele (ontmoetings-)ruimten 

Doelstelling 2.2: Mobiliteit en bereikbare voorzieningen  

Prioriteit 3: Biodiversiteit en landschapskwaliteit 

Doelstelling 3.1: Versterking en ontsluiting van de cultuurlandschappen 

Doelstelling 3.2: Initiatieven rond bodemkwaliteit en waterinfiltratie, -buffering en -kwaliteit 

Binnen de projectoproep komen zowel investerings- als dienstverleningsprojecten van de volgende projecttypes in aanmerking:  

  • regulier project  
  • microproject  
  • koepelproject  

De projectaanvragen dienen uiterlijk 16 april 2024 ingediend te worden via het plattelandsloket van de VLM. Het maximale subsidiepercentage van de projecten bedraagt 65%. Promotoren en copromotoren staan samen in voor het resterende bedrag van de projectkosten (minimaal 35%), waarvan minimaal 15% van de projectkost van de promotor en/of de copromotoren zelf dient te komen. Het overige budget kan eventueel gerealiseerd worden door bijkomende steun vanuit andere partners, lokale besturen, sponsoring, crowdfunding…, maar mag geen andere Europese of Vlaamse cofinanciering zijn.  

Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juli 2024 en kunnen uiterlijk tot 30 juni 2026 lopen. Projectverlengingen na 30 juni 2026 zijn niet mogelijk. Om programma en budgettair technische redenen adviseert de LAG Maasland om een realistische begroting, die evenwichtig gespreid is over de projectperiode, op te nemen in de projectaanvraag om zodoende 50% van de kosten te kunnen toewijzen aan eerste helft van de oproepperiode (1 juli 2024 – 1 juli 2025).  

Meer informatie over de doelstellingen van de LAG Maasland kan u terugvinden in de ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Maasland 2023-2027’, gedetailleerde richtlijnen zijn terug te vinden in het Draaiboek van de LAG Maasland en het handboek LEADER 2023-2027. Deze oproep vindt u, samen met de nodige documenten, op platteland.limburg.be. Potentiële aanvragers nemen contact op via leader@limburg.be zodat de LEADER-coördinator hen kan informeren en begeleiden bij het indienen van succesvolle voorstellen. 

Lokale Actiegroep Maasland

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
België

Delen: