Terug naar Agenda

Minimaal behoud graskruidenmengsel voor de pre-ecoregeling 'Inzaai van productief kruidenrijk grasland'

Algemene info
Hybride

Het kruidenrijk grasland wordt ingezaaid vanaf het najaar van 2021 en wordt aangehouden tot minstens 31 december 2022.

België

Delen: