Terug naar Agenda

Projectoproep LEADER Haspengouw Zuidwest

Projectoproep
-
Online

De Lokale Actiegroep Haspengouw Zuidwest (LAG HZW) lanceerde, in het kader van het LEADER subsidieprogramma, op 1 juli 2024 een projectoproep.

LEADER, staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale en heeft als hoofddoel plattelandsgebieden te ondersteunen bij het vinden van innovatieve oplossingen voor uitdagingen in plattelandsgebieden. In Limburg zijn er, voor de programmaperiode 2023-2027, vier LEADER-gebieden afgebakend: Kempen, Maasland, Haspengouw Zuidoost en Haspengouw Zuidwest.

De LAG HZW stelt voor deze oproep een budget van €727.221,24 aan LEADER-steun ter beschikking, waarbij er geen verdeling is van het beschikbare budget over de prioriteiten of doelstellingen.

Deze projectoproep geldt voor de 3 prioriteiten en bijhorende doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie van de LAG HZW

Prioriteit 1: Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten

 • Doelstelling 1.1: Nieuwe landbouwbedrijfsmodellen en technieken 

Prioriteit 2: Leefbare en levendige dorpen

 • Doelstelling 2.1: Uitbouw van multifunctionele (ontmoetings-)plekken 

 • Doelstelling 2.2: Bereikbare voorzieningen 

Prioriteit 3: Biodiversiteit en landschapskwaliteit

 • Doelstelling 3.1: Versterking en ontsluiting van de cultuurlandschappen 

 • Doelstelling 3.2: Initiatieven rond waterinfiltratie, -buffering en -kwaliteit

 

Binnen de projectoproep komen zowel investerings- als dienstverleningsprojecten van de volgende projecttypes in aanmerking:

 • Regulier project

 • Microproject

 • Koepelproject

De projectaanvragen dienen uiterlijk 15 oktober 2024 om 12u ingediend te worden via het plattelandsloket van de VLM. Het maximale subsidiepercentage van de projecten bedraagt 65%. Promotoren en copromotoren staan samen in voor het resterende bedrag van de projectkosten (minimaal 35%), waarvan minimaal 15% van de projectkost van de promotor en/of de copromotoren zelf dient te komen. 

Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2025 en kunnen uiterlijk tot 30 juni 2027 lopen. Om programma- en budgettair technische redenen adviseert LAG HZW om een realistische begroting, die evenwichtig gespreid is over de projectperiode, op te nemen in de projectaanvraag.

Goedgekeurde projecten dienen bij te dragen aan de realisatie van de algemene doelstellingen vermeld in art 5 van de verordening (EU) 2021/2115, zijnde:

 • Bevordering van een slimme, concurrerende, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector ten behoeve van de voedselzekerheid voor lange termijn;

 • Ondersteuning en versterking van de milieubescherming, met inbegrip van de biodiversiteit, en klimaatactie, alsmede bijdragen tot het bereiken van de milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen van de Unie, met inbegrip van haar verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs;

 • Versterking van de sociaal-economische structuur van de plattelandsgebieden.

 

Meer informatie over de doelstellingen van de LAG HZW kan u terugvinden in de ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Haspengouw Zuidwest 2023-2027’, gedetailleerde richtlijnen zijn terug te vinden in het Draaiboek van de LAG HZW en het handboek LEADER 2023-2027. Potentiële aanvragers nemen contact op via leader@limburg.be zodat de LEADER-coördinator hen kan informeren en begeleiden bij het indienen van succesvolle voorstellen.

LEADER Haspengouw Zuidwest

België

Delen: