Terug naar Agenda

Veerkracht in je dorp

Studiedag
Fysiek

19.00 u. Onthaal

19.30 u. Welkomstwoordje door Gedeputeerde Kathleen Helsen (Provincie Antwerpen)

Waar staat de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw voor?

Inspiratieluik: drie Veerkrachtige Dorpen-trajecten beantwoorden 3 grote vragen:

  • Hoe vertaal je visie naar actie?
  • Hoe weeg je op het beleid?
  • Hoe zorg je voor een goede langetermijnrelatie tussen burger en lokaal bestuur?

De drie trajecten worden achtereenvolgens voorgesteld. Meteen volgt telkens een korte uitwisseling met het publiek.

Slotwoord door Burgemeester Lieven Janssens: reflectie op de avond, inzichten over Commons Lab en de plannen voor Vorselaar

21.30 u. Netwerkmoment bij een drankje

https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2023/10/20231121_Uitnod…

Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen i.s.m. Provincie Antwerpen

Nieuwstraat 13
2290 Vorselaar
België

Delen: