Vlaanderen

Onder "Landbouwbeleid EU" vindt u informatie omtrent de maatregelen gekaderd in het Vlaams GLB Strategisch Plan. 

Hier vind je alle info omtrent PDPO III en "communicatieverplichtingen begunstigden".

De Vlaamse Landmaatschappij is de beheersauthoriteit voor een deel van de maatregelen uit het Vlaams GLB Strategisch Plan en PDPO III (bijvoorbeeld beheerovereenkomsten, LEADER ...).

Het Agentschap Natuur en Bos is de beheersauthoriteit voor de inrichtingsmaatregelen in Natura 2000 en in gebieden met hoge natuurwaarde .

Delen: