Iedereen BOER

Programmaperiode
PDPO III-projecten + projecten overgangsperiode ('14-'22)
Maatregel
Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
Thema
Samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers
Provincie
West-Vlaanderen
Beginjaar
2020
Projectkost
€148.688,00
Promotor
Inagro, provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
Periode
-
Situering

Iedereen BOER ambieert voor IEDEREEN een activiteit op de boerderij, van BOeren, vanuit Educatie en Recreatie. In onze sterk veranderende samenleving dragen landbouweducatieve acties, waar beleving en authenticiteit voorop staan, bij aan verbondenheid en vertrouwen tussen boer en burger. Inagro, Westtoer en partners willen landbouwers professionaliseren tot creatieve toeristischrecreatieve ondernemers via ten eerste een bijgestuurd en flexibel begeleidingsmodel. Daarnaast zorgt een overkoepelende communicatiestrategie en -uitvoering voor de integratie van dit unieke aanbod in het West-Vlaamse toeristisch-recreatief aanbod, wat bijdraagt aan een socio-economisch vitaal platteland. 

Doelstellingen
  • De band tussen boer en burger aanhalen via het professionaliseren en stimuleren van aantrekkelijke en belevingsvolle boerderijactiviteiten. 
  • Een multidisciplinair en flexibel begeleidingsmodel creëren ter professionalisering van het West Vlaamse landbouweducatieve aanbod. Professionalisering heeft betrekking op de kwaliteit, innovatie en promotie op bedrijfsniveau en overkoepelend. 
  • Dit begeleidingsmodel bekend maken en stimuleren onder landbouwverbreders. 
  • Permanente betrokkenheid van kennispartners en landbouwers opbouwen voor de landbouweducatieve dienstverlening in West-Vlaanderen.
  • Kwaliteitsvolle en belevingsvolle boerderijactiviteiten beter in de toeristisch, recreatieve en educatieve markt zetten via een doordachte communicatiestrategie en samenwerking.
Uitvoering

Inagro, provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm

Adres

8800 Rumbeke
België

Delen: