Rapport "Analyse van de steun aan de landbouwer: 2009"

Via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie wordt steun verleend aan de landbouwers. Momenteel kunnen binnen het GLB twee pijlers onderscheiden worden. De traditionele markt- en prijssteun en de rechtstreekse steun (waaronder de bedrijfstoeslag) vormen de eerste pijler. Het plattelandsbeleid vormt de tweede pijler van het GLB.

Naast rechtstreekse steun uit Pijler I wordt ook Pijler II-steun uitbetaald aan landbouwers. Het gaat om indirecte steun, met name inzake plattelandsontwikkeling.

Enkele cijfers uit het nieuwe rapport over 2009:

In 2009 werd in Vlaanderen ongeveer 356,5 miljoen euro uitgekeerd aan de landbouwers, afkomstig uit Pijler I en uit as 1, as 2 en as 3 van Pijler II. De rechtstreekse steun uit Pijler I neemt met bijna 269 miljoen euro drie kwart van het totaal uitgekeerde bedrag in (campagne 2009), terwijl de Pijler II-betalingen met 87,6 miljoen euro het overige kwart vervullen (kalenderjaar 2009).

Vlaanderen heeft in 2009 bijna 269 miljoen euro rechtstreekse steun uit Pijler I betaald aan 23.487 landbouwers. De toeslagrechten nemen 233 miljoen euro in en een aandeel van 86,5%.

In 2009 hebben 1.977 bedrijven 26.067 toeslagrechten ter waarde van bijna 12,8 miljoen euro overgelaten. Dat is zowat 5,5% van het totale aantal en 5% van de totale waarde van de toeslagrechten.

De Pijler II-steun aan landbouwers tijdens kalenderjaar 2009 bedroeg 87,6 miljoen euro. De steun uit as 1 heeft daarin een aandeel van 63%. As 2 neemt 31,5% van de totale betalingen uit Pijler II aan de landbouwer in. De steun uit as 3 vervolledigt de steun uit Pijler II aan de landbouwers. Er werd in 2009 aan 556 bedrijven in totaal 4,7 miljoen euro aan steun uit as 3 uitgekeerd.

Het volledige rapport kan op de website van het Departement Landbouw en Visserij geraadpleegd en besteld worden.

Delen: