Bodempaspoort voor een duurzaam bodembeheer op bedrijfsniveau

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Ik heb grasland
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Fruitteler
Ik heb meerjarig fruit zoals appels, peren, bessen, kersen ...
Ik heb niet-permanent fruit in volle grond zoals aardbeien en andere eenjarige fruitteelten
Sierteler en/of boomkweker
Ik heb meerjarige sierplanten zoals snijplanten of snijbloemen > 5 jaar OF boomkweek
Ik heb niet-permanente sierplanten

Via de ecoregeling ‘Bodempaspoort’ wordt ingezet op een duurzaam bodembeheer door het gebruik van het bodempaspoort te stimuleren. Het bodempaspoort stelt bodemgerelateerde informatie op een efficiënte, overzichtelijke en eenvoudige manier op perceelsniveau voor aan de landbouwer. Met deze gegevens kan de landbouwer zelf aan de slag gaan en, datagedreven, een gerichter en meer duurzaam bodembeheer uitvoeren. Dit zorgt op termijn voor een betere bodemkwaliteit en draagt bij aan de bescherming van de bodems.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina.

Delen: