Gekoppelde inkomenssteun

Landbouwer
Veeteler
Ik heb vleesvee

Binnen het GLB is inkomensondersteuning voorzien voor de gespecialiseerde professionele vleesveehouderij die een duurzame rundsvleesproductie combineert met inspanningen onder meer op vlak van lokale eiwitvoorziening, voederproductie en- diversificatie en langdurig graslandbeheer. Alle bedrijven die deelnemen aan de nieuwe gekoppelde steunregeling zullen minstens moeten voldoen aan de instapvoorwaarden.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina.

Delen: