Inrichtingsmaatregelen in Natura 2000 en in gebieden met hoge natuurwaarde

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Ik heb grasland
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Fruitteler
Ik heb meerjarig fruit zoals appels, peren, bessen, kersen ...
Ik heb niet-permanent fruit in volle grond zoals aardbeien en andere eenjarige fruitteelten
Sierteler en/of boomkweker
Ik heb meerjarige sierplanten zoals snijplanten of snijbloemen > 5 jaar OF boomkweek
Ik heb niet-permanente sierplanten
Boslandbouwer
Biologische landbouwer
CSA-landbouwer
Grondbezitter
Natuurlijke persoon
Openbaar bestuur
Privaatrechtelijke rechtspersoon
Publiekrechtelijke rechtspersoon
Stichting
Vzw

Projectsubsidie natuur

De Projectsubsidies natuur willen concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen, of inspelen op het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit. Particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen in Vlaanderen komen daarvoor in aanmerking. Het gaat over eenmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen die hoofdzakelijk ten goede komen aan Europees te beschermen habitats en soorten.

Voor meer informatie en voorwaarden kan u terecht op de website van Natura2000.

Delen: