Inzaai van milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige gewassen (eenjarige ecoteelten)

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Veeteler
Ik heb eigen voederteelten
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Ik heb serreteelt - vollegronds

Via deze eenjarige ecoregeling wordt de inzaai van teelten met een positief effect op milieu, klimaat of biodiversiteit gestimuleerd. Een eerste groep omvat een aantal éénjarige eiwitteelten in het kader van een lokale eiwitvoorziening. Dit zijn vooral vlinderbloemigen, maar ook mengteelten van vlinderbloemigen met granen. Een tweede groep omvat een aantal teelten die van nature een positief effect hebben op het milieu, het klimaat of de biodiversiteit, zoals hennep en koolzaad en daarnaast groenbedekkers (hoofdteelt) zoals bladrammenas, gele mosterd en tagetes. Een laatste groep zijn faunavriendelijke hoofd- en nateelten in de beheergebieden voor akkervogelsoorten.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina.

Delen: