Organisch koolstofgehalte bodem in bouwland

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Fruitteler
Ik heb niet-permanent fruit in volle grond zoals aardbeien en andere eenjarige fruitteelten
Sierteler en/of boomkweker
Ik heb niet-permanente sierplanten
Delen: