Precisielandbouw: automatische GPS- OF RTK-GPS-aansturing

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Ik heb grasland
Veeteler
Ik heb eigen voederteelten
Ik heb grasland
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Fruitteler
Ik heb niet-permanent fruit in volle grond zoals aardbeien en andere eenjarige fruitteelten
Sierteler en/of boomkweker
Ik heb niet-permanente sierplanten

Precisielandbouw speelt een cruciale rol in technologische innovatie en het doelgericht gebruik van data om de milieu- en klimaatprestaties van het bedrijf te verbeteren en helpt hiermee de landbouwer bij de verdere verduurzaming van zijn bedrijfsvoering. De GLB-maatregel automatische GPS- of RTK-GPS-aansturing bevordert de uitrol van precisielandbouw op bedrijfsniveau door toediening van korrelmeststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen via (RTK)-GPS-aangestuurde machines (automatische aansturing, dus zonder menselijke tussenkomst). De inzet van (RTK)-GPS-aangestuurde machines resulteert in een doordachte en gerichte bemesting met korrelmeststoffen (KM) en/of de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) door het vermijden van overlapping. 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina.

Delen: