Precisielandbouw: plaatsspecifiek bekalken

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Ik heb grasland
Veeteler
Ik heb eigen voederteelten
Ik heb grasland
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Fruitteler
Ik heb meerjarig fruit zoals appels, peren, bessen, kersen ...
Ik heb niet-permanent fruit in volle grond zoals aardbeien en andere eenjarige fruitteelten
Sierteler en/of boomkweker
Ik heb meerjarige sierplanten zoals snijplanten of snijbloemen > 5 jaar OF boomkweek
Ik heb niet-permanente sierplanten

Precisielandbouw speelt een cruciale rol in technologische innovatie en het doelgericht gebruik van data om de milieu- en klimaatprestaties van het bedrijf te verbeteren en helpt hiermee de landbouwer bij de verdere verduurzaming van zijn bedrijfsvoering. Deze GLB-maatregel moedigt plaatsspecifieke toepassingen aan, te starten met het plaatsspecifiek optimaliseren van de pH op perceelsniveau. Hierbij wordt het plaatsspecifiek bekalken op basis van taakkaarten ondersteund. Een optimale pH is immers essentieel voor een goede opname van nutriënten en een parameter die relatief snel kan verbeteren.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina. 

Delen: