Reductie antbioticagebruik

Landbouwer
Veeteler
Ik heb varkens
Ik heb kippen
Ik heb kalveren

Landbouwsystemen met dierlijke productie zijn kwetsbaar voor uitbraken van dierziektes. Het huidige gebruik van antibiotica leidt echter steeds meer tot antimicrobiële resistentie. Er is nood aan meer aandacht voor bioveiligheid en preventie van ziektes zonder hoog antibioticagebruik. Met deze maatregel worden landbouwers gestimuleerd om in samenspraak met de bedrijfsdierenarts en andere experten in een coachingtraject maatregelen te nemen om het antibioticagebruik op hun bedrijf verder te reduceren.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina.

Delen: