VLIF Niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Ik heb grasland
Veeteler
Ik heb melkvee
Ik heb vleesvee
Ik heb varkens
Ik heb kippen
Ik heb schapen of geiten
Ik heb kalveren
Ik heb eigen voederteelten
Ik heb grasland
Andere graasdieren
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Ik heb serreteelt - vollegronds
Ik heb substraat-, stelling- en containerteelten
Fruitteler
Ik heb meerjarig fruit zoals appels, peren, bessen, kersen ...
Ik heb niet-permanent fruit in volle grond zoals aardbeien en andere eenjarige fruitteelten
Ik heb substraat-, stelling- en containerteelten
Sierteler en/of boomkweker
Ik heb meerjarige sierplanten zoals snijplanten of snijbloemen > 5 jaar OF boomkweek
Ik heb niet-permanente sierplanten
Ik heb substraat-, stelling- en containerteelten
Boslandbouwer
Biologische landbouwer
CSA-landbouwer
Groepering van landbouwers

Steun voor investeringen op landbouwbedrijven die op de eerste plaats een maatschappelijke functie hebben. Ze dragen bij tot het realiseren op Vlaams niveau van uitdagingen op het vlak van milieu, natuur en klimaat.

Meer informatie en voorwaarden kan u hier terugvinden.

Delen: