Voedermanagement bij rundvee

Landbouwer
Veeteler
Ik heb melkvee
Ik heb vleesvee

Om de methaanuitstoot afkomstig uit de verteringprocessen van runderen te verlagen wordt onder andere ingezet op voedermanagement. Door het toevoegen van additieven, zoals 3-NOP, nitraat, geëxpandeerd/geëxtrudeerd lijnzaad, koolzaadvet of bierdraf (samen met koolzaadschroot) aan het voer voor melk- en vleesvee kunnen de enterische broeikasgasemissies tot zelfs 26% gereduceerd worden. Deze maatregel zorgt voor een verminderde klimaatimpact van de dierlijke sector en draagt dus rechtstreeks bij tot de klimaatdoelstellingen van onze Vlaamse land- en tuinbouwsector. De sector streeft naar een reductie van haar broeikasgasuitstoot met 25% (tegen 2030, ten opzichte van 2005). 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina.

Delen: