Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Ik heb grasland
Veeteler
Ik heb eigen voederteelten
Ik heb grasland
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Ik heb serreteelt - vollegronds
Fruitteler
Ik heb niet-permanent fruit in volle grond zoals aardbeien en andere eenjarige fruitteelten
Sierteler en/of boomkweker
Ik heb niet-permanente sierplanten

Met de ecoregeling ‘Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen’ worden landbouwers gestimuleerd om, verder bouwend op de conditionaliteit, monoculturen te doorbreken. Een ruimere teeltrotatie zorgt onder andere voor een hogere opbouw van organische koolstof, een meer divers rantsoen, een stabiele (en hoge) opbrengst onder een lager bemestingsniveau, een hogere biodiversiteit en een lagere ziekte- en plagendruk. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten in het aanvraagjaar en de vier voorgaande jaren hoofdteelten zijn ingezaaid uit minstens drie verschillende vruchtafwisselingsgroepen, waarvan minstens één uit de vlinderbloemigengroep. 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina.

Delen: