Biodiversiteit

Biodiversiteit en landbouw zijn nauw met elkaar verbonden. Veel planten- en  diersoorten zijn afhankelijk van landbouwlandschappen voor hun bestaan. Via diverse GLB-maatregelen wil men de biodiversiteit op het platteland in stand houden en verder stimuleren. Een soortenrijk landschap levert de landbouwer ook veel voordelen op: natuurlijke bestrijding van plagen, betere bodemkwaliteit, bestuiving van gewassen … 

Op deze pagina vindt u de GLB-maatregelen met een focus op biodiversiteit. Benieuwd welke maatregelen voor u van toepassing zijn? Raadpleeg dan zeker de GLB-subsidiewijzer! Naarmate de programmaperiode vordert plaatsen we hier goede voorbeelden van begunstigden die gebruik maken van deze steunmaatregelen.

Delen: