Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, ook in de land- en tuinbouwsector. Denk hierbij aan maatregelen met een positieve impact op de waterkwaliteit, het tegengaan van verdroging, erosiebestrijdende maatregelen, precisielandbouw ... Het GLB Strategisch Plan biedt de land- en tuinbouwers steun om nog duurzamere keuzes in de bedrijfsvoering te maken.

Op deze pagina vindt u de GLB-maatregelen met een focus op duurzaam ondernemen. Benieuwd welke maatregelen voor u van toepassing zijn? Raadpleeg dan zeker de GLB-subsidiewijzer! Naarmate de programmaperiode vordert plaatsen we hier goede voorbeelden van begunstigden die gebruik maken van steunmaatregelen in kader van duurzaam ondernemen.

Delen: