GLB 2023 - 2027

Op de website van Agentschap Landbouw en Zeevisserij vindt u steeds de laatste stand van zaken en meer achtergrondinformatie terug m.b.t. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027. In de blokken hieronder vindt u extra info per thema. Vanaf 2023 zijn Pijler I (directe inkomenssteun en marktordening) en Pijler II (Plattelandsontwikkeling) samen opgenomen in één GLB Strategisch Plan.

Delen: