Raadpleging: hoe administratieve lasten voor landbouwers vereenvoudigen

GLB 2023 - 2027

Doelgroep

De Europese Commissie is een online enquête gestart voor Europese boeren. Ook andere aanvragers van GLB-steun kunnen aan de enquête deelnemen. Deze gerichte raadpleging zal helpen om de belangrijkste zorgen van de boeren te identificeren en inzicht te krijgen in de bronnen van administratieve lasten en complexiteit.

Waarvoor dient deze bevraging?

De Europese Commissie werkt aan acties op korte en middellange termijn die de administratieve last voor Europese boeren kunnen helpen verminderen:

  • GLB-regels
  • andere regels voor voedsel en landbouw in de EU,
  • de toepassing ervan op nationaal niveau.

In het licht hiervan vraagt de Commissie de mening van de landbouwers in de EU door hen uit te nodigen deel te nemen aan een online-enquête die loopt van 7 maart tot en met 8 april 2024. Deze raadpleging heeft tot doel inzicht te krijgen in de last die op landbouwers rust als gevolg van de procedures en regels die verband houden met financiële steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en andere regels voor voedsel en landbouw in de EU.

De Commissie is op zoek naar feedback van landbouwers over:

  • Toepassing van GLB-steun
  • Regels waaraan landbouwers op hun bedrijf moeten voldoen
  • Registratie- en rapportageverplichtingen
  • Dubbele procedures

Deelnemen aan de enquête

Landbouwers, uw stem is belangrijk. Doe mee aan de enquête over vereenvoudiging en deel met ons uw belangrijkste punten van zorg. Deze enquête is beschikbaar in alle EU-talen en loopt van 7 maart tot 8 april 2024.

Resultaten

Deze enquête zal tegen de zomer van 2024 een duidelijker beeld geven van de belangrijkste administratieve belemmeringen die landbouwers ervaren en waarmee ze worden geconfronteerd. De resultaten zullen worden opgenomen in een meer gedetailleerde analyse die in het najaar van 2024 zal worden gepubliceerd.

Delen: