Projecten GLB Strategisch Plan (programmaperiode '23 - '27) en Europese projecten

Tijdens de programmaperiode van het GLB Strategisch Plan verzamelen we hier projecten die steun ontvangen in kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Belangrijk om weten

De eerste projecten kunnen pas toegevoegd worden na goedkeuring binnen het Strategisch Plan. In 2023 zullen er dus nog niet veel projecten terug te vinden zijn.

Projecten

23 resultaten gevonden.

Enkel de eerste 250 resultaten worden getoond op de kaart. Gelieve de filters te verfijnen indien er meer resultaten zijn.

Titel Maatregel Thema
AgriDataValue Horizon Europe Data
ATTRACTISS Horizon Europe AKIS, Educatie, Samenwerking
Climate Farm Demo: netwerk van proefboerderijen voor klimaatslimme landbouwpraktijken Horizon Europe AKIS, Demonstratie, Kennisoverdracht en innovatie
COREnet: Netwerk van adviseurs in korte keten Horizon Europe Adviseurs, AKIS, Korte keten
Demo Klimrek Akkerbouw Demonstratieprojecten Akkerbouw, Data, Kennisoverdracht en innovatie, Klimaatrobuustheid
Demo Klimrek Varkens Demonstratieprojecten Varkens, Data, Demonstratie, Kennisoverdracht en innovatie, Klimaatrobuustheid
ENFASYS: duurzame landbouwsystemen va beleid- en bedrijfsstrategieën Horizon Europe Landbouw, Ruraal ondernemerschap
EU Farmbook Horizon Europe Educatie, Kennisoverdracht en innovatie
EU4advice: Netwerk voor adviseur in korte keten Horizon Europe Adviseurs, AKIS, Korte keten
GeneBEcon: Benutten van het potentieel van 'Gene editing' in kader van een duurzame bio-economie. Horizon Europe Landbouw
GePASt beweiden – Naar een klimaat- en milieubewuste beweiding Demonstratieprojecten Melkvee, Data, Demonstratie, Klimaatrobuustheid
Jonge boeren, levende grond Demonstratieprojecten Bodem- en waterbeheer, Klimaatrobuustheid, Landbouweducatie
KIEM: Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale kieming en opkomst Demonstratieprojecten Water, Groenteteelt, Demonstratie, Kennisoverdracht en innovatie, Klimaatrobuustheid
ModernAKIS Horizon Europe AKIS, Communicatie & Public Relations, Kennisoverdracht en innovatie, Samenwerking
OSBOBO: Organische Stof in BOomkwekerijBOdems Demonstratieprojecten Bodem- en waterbeheer, Demonstratie, Kennisoverdracht en innovatie, Klimaatrobuustheid
Path2Dea: agro-ecologie bevorderen via digitalisatie Horizon Europe Agro-ecologie, Digitalisering
REFOREST Horizon Europe Boslandbouw
Regeneratieve fruitteelt Demonstratieprojecten Fruitteelt, Bodem- en waterbeheer, Demonstratie, Kennisoverdracht en innovatie, Klimaatrobuustheid
RURALITIES: klimaatactie en ecosysteem verbeterende expertise in plattelandsgebieden Horizon Europe AKIS, Klimaat (duurzame energie en klimaatadaptatie), Plattelandsonwikkeling
ScaleAgData Horizon Europe Data
Voederbieten, een oud maar(klimaat)robuust gewas Demonstratieprojecten Kennisoverdracht en innovatie, Klimaatrobuustheid
Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf Demonstratieprojecten Melkvee, Demonstratie, Digitalisering, Kennisoverdracht en innovatie, Klimaatrobuustheid
Wintervlas als antwoord op het veranderende klimaat Demonstratieprojecten Demonstratie, Kennisoverdracht en innovatie, Klimaatrobuustheid
Delen: