Food Act 13

Dit project was de winnaar binnen het thema 'samenwerking' van de wedstrijd 'Prima Plattelandsproject PDPO III'!

In 2014 kwam Food Act tot leven in Kortrijk als eerste lokale voedseldistributieplatform in Vlaanderen. Met de hulp van verschillende organisaties haalde Food Act maandelijks zo’n 6,5 ton verse voeding op die werd herverdeeld onder gezinnen in kwetsbare situaties in Kortrijk. Het project was zo’n succes dat er in de regio een grote vraag was om dit lokaal project regionaal op te schalen. Dit kon dankzij o.a. middelen van PDPO. Hierdoor kwam uiteindelijk Food Act 13 tot stand, dat uitgroeide tot een uniek regionaal circulair voedseldistributieplatform, actief in 14 lokale besturen in het werkingsgebied van W13.

Food Act 13 werkt samen met verschillende warenhuizen, retailers en lokale landbouwers. Zo zijn er een vijftal landbouwers die hun overschotten gratis wegschenken aan Food Act 13. Bij al deze aanbieders worden voedseloverschotten opgehaald, die daarna gesorteerd worden in het centraal magazijn van Food Act 13 en de bestellingen per organisatie worden klaargezet. Via de sociale en welzijnsorganisaties wordt de verse voeding verdeeld onder gezinnen in kwetsbare situaties. Dit gehele proces gebeurt via tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In het centraal magazijn worden alle voedseloverschotten gesorteerd en per voedselverdeelorganisatie worden voedselpakketten samengesteld. Food Act 13 organiseerde begin 2021 een persconferentie en presenteerde de resultaten. Alle opgehaalde voeding wordt in het magazijn in Kuurne gesorteerd en gaat dan naar sociale en welzijnsorganisaties. Food Act 13 heeft een 100-tal afnemers, 45 ervan worden op regelmatige basis beleverd. Eén ervan is Oeze Winkel, een voedselverdeelpunt in het Sociaal Huis in Avelgem. Er was een ruime persbelangstelling.

Naast een regionaal voedseldistributieplatform is Food Act 13 ook een activeringsproject waarbij medewerkers worden ingezet die later kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit maken ze waar door intensieve begeleiding van coaches. De focus ligt hier vooral op innoverend en inspirerend ondernemerschap waarbij activering van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en armoedebestrijding centraal staat.

Food Act 13 zet niet enkel in op armoede en tewerkstelling maar ook op het klimaat. Ze slaagden erin om een systeem te creëren waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan het klimaat door voedseloverschotten en de afvalberg te verminderen, maar ook door de logistiek op elkaar af te stemmen. Daardoor vermijden ze heel wat voedselkilometers.

Het project was een groot succes. Sinds de geboorte van Food Act 13 haalden ze zo’n 1000 ton verse voeding op. Dat is ongeveer 1.800 kilogram per ophaaldag. Hiermee helpen ze jaarlijks een 5.000-tal gezinnen in kwetsbare situaties, wat gelijkstaat aan 13.000 personen. En dat is niet alles. Dagelijks stellen ze een 14-tal leerwerknemers tewerk onder begeleiding. Sinds de opstart in november 2018 werkten al meer dan 80 leerwerknemers bij Food Act 13. Uit cijfers blijkt dat 25% van hen aan de slag is in het normale economische circuit, 45% volgt een begeleidingstraject richting werk.

De werking van Food Act 13 kan na de financiering van PDPO structureel worden verder gezet dankzij de financiering van 14 lokale besturen, de Voedselbank West-Vlaanderen en de financiering via sociale maribel.

Aantal werknemers Food Act 13 voor hun bestelbusje
Werknemer Food Act 13 aan het werk
Delen: