LEADER en samenwerking

LEADER ontstond begin jaren ´90 op Europees niveau als een innovatieve methode om aan plattelandsontwikkeling te doen. Via een bottom-up aanpak wordt er een gebiedsgerichte visie op lange termijn ontwikkeld en uitgevoerd. Plaatselijke publiek-private samenwerkingsverbanden, de zogenaamde Lokale Actiegroepen (LAG's), creëren deze lokale ontwikkelingsstrategieën en voeren ze ook uit. Dit houdt in dat zij onder meer verantwoordelijk zijn voor de selectie van projecten, de begeleiding van de promotoren, de financiële en inhoudelijke opvolging van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie, voorlichting en publiciteit. Tevens dienen de LAG’s multisectoraal te werken, waardoor samenwerking en netwerkvorming worden bereikt. Vlaanderen neemt al sinds de start van de methodiek deel aan het LEADER-verhaal.

Op deze pagina vindt u de GLB-maatregelen rond samenwerking en LEADER. Benieuwd welke maatregelen voor u van toepassing zijn? Raadpleeg dan zeker de GLB-subsidiewijzer! Naarmate de programmaperiode vordert plaatsen we hier goede voorbeelden van begunstigden die gebruik maken van deze steunmaatregelen.

Delen: