AKIS

Kennis en innovatie

Verschillende manieren om de vier beoogde acties te realiseren:

Wat?

AKIS staat voor Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Hiermee wil men landbouwkennis versterken en innovatie verder bespoedigen.

Waarom?

Agrarische kennis- en innovatiesystemen (AKIS) spelen een cruciale rol bij het stimuleren van duurzame landbouwontwikkeling en het bevorderen van innovatie binnen de landbouwsector. AKIS omvat een breed scala aan actoren, waaronder landbouwers, onderzoekers, voorlichtingsdiensten, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties, die samenwerken om kennis en innovatieve praktijken te genereren, te delen en toe te passen.

Het overkoepelende doel van AKIS is de kloof tussen onderzoek en praktische toepassing te overbruggen en ervoor te zorgen dat wetenschappelijke vooruitgang en technologische innovaties effectief worden omgezet in oplossingen op het terrein. Door de uitwisseling van informatie, deskundigheid en ervaring te bevorderen, vergroot AKIS het vermogen van landbouwers om weloverwogen beslissingen te nemen, duurzame landbouwpraktijken toe te passen en te reageren op nieuwe uitdagingen. AKIS heeft als doel om deze informatie niet alleen in Vlaanderen te delen maar over de Europese landsgrenzen heen. Zo zijn er misschien wel Nederlandse onderzoekers die een oplossing hebben gevonden die ook kan worden toegepast in Vlaanderen. Het is dan ook belangrijk dat deze kennis ook hier zijn ingang vindt en er ook transnationale netwerken ontstaan.

Door deze verspreiding van kennis kunnen niet alleen landbouwers maar ook adviseurs zich nog verder verdiepen in bepaalde thema’s en kan er thematische en grensoverschrijdende interactieve innovatie ontstaan. Om deze kennis op een zo efficiënt mogelijke manier te delen is het belangrijk om dit digitaal toegankelijk te maken voor de verschillende partners. Ook hier zetten we verder op in aan de hand van verschillende kennisbanken, zoals de projectendatabank die u op deze website kan terugvinden. 

 Wil je graag meer informatie over AKIS, bekijk dan zeker het filmpje van EIP-AGRI support Facility.

Delen: