Kaart LEADER-gebieden in Vlaanderen

Tijdens de GLB-programmaperiode 2023-2027, die loopt van 2023 tot en met 2027, zijn er 15 LEADER-gebieden erkend. In die gebieden vormt zich een Lokale Actiegroep (LAG) die door middel van projectoproepen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) uitvoerde. Hieronder vindt u een kaart van Vlaanderen terug, telkens met de aanduiding van de LEADER-gebieden.

Kaart van Vlaanderen met 15 LEADER-gebieden
Delen: