Contactpersonen

Beheersdienst LEADER: Vlaamse Landmaatschappij

Provincie Antwerpen: LEADER-gebied MarkAante Kempen+

Provincie Antwerpen: LEADER-gebied Kempen-Zuid

Provincie Antwerpen: LEADER-gebied Kempen-Oost

Provincie Vlaams-Brabant: LEADER-gebied Hageland+

Provincie Vlaams-Brabant: LEADER-gebied Pajottenland+

Provincie West-Vlaanderen: LEADER-gebied Westhoek

Provincie West-Vlaanderen: LEADER-gebied Midden-West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen: LEADER-gebied Noord-West-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen: LEADER-gebied Meetjesland - Leievallei

Provincie Oost-Vlaanderen: LEADER-gebied Vlaamse Ardennen tot Dender

Provincie Oost-Vlaanderen: LEADER-gebied Waasland

Provincie Limburg: LEADER-gebied Kempen

Provincie Limburg: LEADER-gebied Maasland

Provincie Limburg: LEADER-gebied Haspengouw Zuidoost

Provincie Limburg: LEADER-gebied Haspengouw Zuidwest

Delen: