Video: wat is LEADER en wat kan het voor u betekenen?

In deze video nemen enkele personen jullie mee doorheen hun verhaal en ervaringen met LEADER. Vanaf 2023 zullen er namelijk opnieuw Lokale Actiegroepen zijn, waarin allerlei projecten opgestart zullen kunnen worden om het lokale platteland te versterken. Laat u inspireren!

LEADER ontstond begin jaren ´90 op Europees niveau als een innovatieve methode om aan plattelandsontwikkeling te doen. Via een bottom-up aanpak wordt er een gebiedsgerichte visie op lange termijn ontwikkeld en uitgevoerd. Plaatselijke publiek-private samenwerkingsverbanden, de zogenaamde Lokale Actiegroepen (LAG's), creëren deze lokale ontwikkelingsstrategieën en voeren ze ook uit. Dit houdt in dat zij onder meer verantwoordelijk zijn voor de selectie van projecten, de begeleiding van de promotoren, de financiële en inhoudelijke opvolging van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie, voorlichting en publiciteit. Tevens dienen de LAG’s multisectoraal te werken, waardoor samenwerking en netwerkvorming worden bereikt. Vlaanderen neemt al sinds de start van de methodiek deel aan het LEADER-verhaal.

Delen: