Projectoproep voor samenwerking tussen LEADER-gebieden binnen en buiten Vlaanderen

LEADER en samenwerking

De Vlaams minister bevoegd voor Plattelandsbeleid en de vijf Vlaamse provincies openen een projectoproep voor samenwerkingsprojecten binnen LEADER. Een samenwerkingsproject is een project tussen Lokale Actiegroepen binnen of buiten Vlaanderen om grensoverschrijdende samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie tussen plattelandsgebieden over heel Europa te bevorderen.

Oproep voor samenwerkingsprojecten

Plattelandsbeleid houdt niet op aan de grenzen van de eigen regio. Door samenwerking met partners binnen en buiten Vlaanderen kunnen we leren van elkaars innovaties en zo effectieve en duurzame oplossingen vinden voor de uitdagingen waar ons platteland mee te maken heeft. Daarom wordt een oproep voor samenwerkingsprojecten gelanceerd.

De oproep staat doorlopend open tot en met 30 juni 2027. Projectaanvragen kunnen tot die tijd eender wanneer ingediend en behandeld worden. Projecten kunnen voor maximaal 65% gesubsidieerd worden, inclusief een beperkt budget voor voorbereidingskosten.

Wie een idee heeft voor een samenwerkingsproject neemt best contact op met het secretariaat van de Lokale Actiegroep.

De Lokale Actiegroepen hebben zelf een belangrijke regierol in de ontwikkeling van samenwerkingsprojecten. De leden van de Lokale Actiegroepen hebben een sterk netwerk in de eigen streek en zijn goed geplaatst om bottom-up ideeën te helpen ontwikkelen tot sterke projecten die de ontwikkeling van de streek ten goede komen. Samenwerking met andere partners binnen en buiten Vlaanderen is een meerwaarde die ze aan hun projecten kunnen toevoegen.

Meer informatie over de technische voorwaarden kunt u in het LEADER handboek vinden.

Samenwerkingsproject ‘Boergondische Buren’ stimuleert streekproducten in grensregio Nederland- België

Een inspirerend voorbeeld van een samenwerkingsproject is ‘Boergondische buren’ van EGTS Linieland van Waas en Hulst. Dat project richt zich op promotie van lokale landbouwproducten in de grensstreek tussen het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Landbouwers en producenten uit de streek werken samen om lokale producten te promoten en aan beide kanten van de grens aan te bieden. Door deze grensoverschrijdende samenwerking kunnen de betrokken regio’s hun toeristische aantrekkingskracht vergroten en economische kansen creëren voor lokale landbouwers en producenten van streekproducten. Om de samenwerking te bezegelen bouwde het EGTS Linieland van Waas en Hulst een uitkijktoren Niemandsland, pal tegen de Nederlands-Belgische grens.

LEADER en Lokale Actiegroepen

LEADER (Liaisons entre actions de dévelopment de l'économie rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij de lokale gemeenschap zelf acties uitvoert voor plattelandsontwikkeling. LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. In elk LEADER gebied is een Lokale Actiegroep (LAG) actief: een samenwerkingsverband van verschillende lokale belanghebbenden, zoals gemeenten, verenigingen, landbouwers, ondernemers en burgers. Elke LAG schreef in 2023 een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS), die de acties omschrijft die de LAG zal uitvoeren om lokale plattelandsuitdagingen en noden aan te pakken. De LAG doet daarvoor projectoproepen in het eigen plattelandsgebied.

Meer informatie

Delen: