Vlaamse regering keurt voorwaarden voor Leader-gebieden principieel goed

LEADER en samenwerking

Via het subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader kunnen erkende gebieden steun krijgen. De erkenning ervan wordt dit najaar verwacht.

Leader (Liaisons entre actions de dévelopment de l'économie rurale) is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf de lokale noden, ontwikkelingsdoelstellingen en gewenste acties formuleren. Leader focust op 3 prioritaire thema’s: innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, biodiversiteit en landschapskwaliteit en leefbare en levendige dorpen.

Enkel in Leader-gebied

Leader-steun kan enkel gegeven worden in een Leader-gebied. Voor de periode 2023-2027 worden die Leader-gebieden opnieuw gevormd. Zestien Leadergebiedscoalities stellen op dit moment een lokale ontwikkelingsstrategie op, die de basis vormt voor latere projectoproepen.

De oproep voor de vorming van Leader-gebieden en lokale actiegroepen is gericht aan kandidaat lokale actiegroepen (LAG's). Een LAG verenigt landbouwers, plattelandsbewoners en vertegenwoordigers van lokale besturen, organisaties en lokale middenstand uit een gebied dat bestaat uit minstens 3 plattelandsgemeentes. Kandidaat LAG's moeten hun kandidatuur ten laatste op 31 mei 2023 indienen via het plattelandsloket. De ingediende kandidaturen worden eerst gecontroleerd op volledigheid en ontvankelijkheid. Enkel de volledige en ontvankelijke kandidaturen worden beoordeeld. 

De Vlaamse Regering beslist in het najaar van 2023 over de erkenning van de Leader-gebieden en LAGs.

Drie thema’s

Leader focust op duurzame landbouw, biodiversiteit en leefbare dorpen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:

“We zetten de komende jaren volop in op Leader voor de verdere duurzame ontwikkeling van ons platteland. Met Leader krijgen de plattelandsbewoners de hoofdrol om de toekomstplannen van hun plattelandsgebied uit te tekenen en die waar te maken. We streven naar innovatief ondernemerschap, meer leefbare en ‘slimme dorpen’ en een landschappelijk kwaliteitsvol platteland. We hebben de gekende Leader-aanpak voor de komende jaren helemaal op punt gezet, met een administratieve vereenvoudiging, zodat Leader toegankelijk blijft voor kleine, lokale initiatieven. We versterken zo het lokale en bottom-up karakter van Leader en zorgen tegelijk voor de nodige kwaliteitsbewaking.” 

Leader en het GLB

Leader maakt deel uit van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. De start van het nieuwe GLB in 2023 betekent dus ook de start van nieuwe Leader-gebieden. Het Vlaams strategisch plan voor het GLB werd eerder al goedgekeurd door de Europese Commissie en de Vlaamse Regering. Het totale budget voor Leader 2023-2027 in Vlaanderen is 50,5 miljoen euro. Dat budget komt zowel van Europa, van Vlaanderen en van de Vlaamse provincies.

Bron: Landbouwleven, 15 mei 2023

Delen: