Meer dan 600.000 euro LEADER-steun voor Hagelandse initiatieven

LEADER en samenwerking
Groepsfoto LEADER Hageland+ met mensen van de projecten oproep 2024
logo LEADER

13 Hagelandse plattelandsprojecten krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 600.000 euro steun. Het gaat om projecten die uitgewerkt worden voor heel het Hageland of in specifieke Hagelandse gemeenten.

Het Europees subsidiëringsprogramma LEADER verdeelt middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant om het platteland te versterken en te laten bloeien. Binnen het afgebakende gebied van het Hageland lanceert LEADER Hageland+ hiervoor projectoproepen waarop steden, gemeenten, lokale organisaties, verenigingen en sectororganisaties kunnen intekenen. Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen: ‘innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet’, ‘biodiversiteit en landschapskwaliteit’, en ‘leefbare en levendige dorpen’.

“Met deze middelen steunen we een waaier aan diverse initiatieven gedragen door enthousiaste Hagelanders. De weerhouden projecten spelen hiermee in op de noden van de streek.” zegt Monique Swinnen, voorzitter LEADER Hageland+. “Op deze manier brengen we het plattelandsbeleid van de provincie Vlaams-Brabant in uitvoering. Deze initiatieven zetten in op de plattelandsthema’s van duurzame landbouw, biodiversiteit en landschapskwaliteit, maar ook op het thema leefbare dorpen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. Naar aanleiding van de projectoproep, die eind 2023 gelanceerd werd, ontvangen nu 13 Hagelandse initiatieven subsidies om hun projectidee te realiseren.

Overzicht van de projecten

 • ‘Buurten in Hageland: Ferm Mamadepot als toegankelijk ankerpunt’ van Ferm (87.813 euro).
 • ‘Renovatie facilitair gedeelte parochiecentrum Sint-Bernard Lubbeek’ van Sint-Bernardus Kring (50.000 euro)
 • ‘Chiro Betekom bouwt samen voor de gemeenschap’ van Chiro Betekom Bouwt (60.000 euro)
 • ‘Warme wensen van jonge mensen’ van gemeente Kortenaken (40.000 euro)
 • ‘Kerkbibliotheek Sint-Martinus’ van gemeente Tielt-Winge (45.000 euro)
 • ‘Nieuwe lokalen voor jeugd in Begijnendijk’ van KAJ Begijnendijk (40.000 euro)
 • ‘Ontmoeting en inclusie op de zorgboerderij’ van De Plek uit Rotselaar (12.000 euro)
 • ‘Dienstverleningsproject Verstelwerk: een ambachtelijke dienstverlening die kansen biedt’ van Ferm Dienstenonderneming (40.000 euro)
 • ‘Realiseren van een circulaire ondernemershub in de Citadel van Diest’ van stad Diest (49.982,79 euro)
 • ‘Belevingsboomgaard Grooten Hof’ van stad Landen (34.530 euro)
 • ‘Het inrichten van landschappelijke speelelementen binnen de natuurlijke omgeving van het Vianderdomein’ van stad Tienen (60.018,82 euro)
 • ‘Kerk en pastorijtuin Langdorp: luwteplek als sociale hefboom’ van Kerkfabriek HH. Maria, Pieter en Antonius uit Aarschot (49.200 euro)
 • ’Investeren in de toekomst van parochiezaal “De Wal” van De Wal vzw (32.412 euro)

Bovenstaande koepelproject, investerings- en dienstverleningsprojecten ontvangen voor 600.914,64 euro aan steun voor hun projectidee.

Naast deze reguliere projecten, keurde LEADER Hageland recent ook 12 kleinere microprojecten uit deze oproep goed. Zij ontvangen samen 67.158,55 euro subsidies om hun initiatief te realiseren. Ook voor 2025 werd intussen een projectoproep gelanceerd.

Bron: Het Laatste Nieuws, 20 juni 2024

Delen: