Fiets- en wandelroutes ‘Word (boerderij)spotter’ zetten groeninspanningen van landbouwers positief in de kijker

LEADER en samenwerking
Landbouwers van campagne 'Word (boerderij)spotter'

Routekaarten zijn vanaf 14 juli te vinden bij de toeristische dienst en toeristische trekpleisters van de deelnemende gemeentes en op de campagnewebsite.

Campagne 'Word (boerderij)spotter'_copyright Inagro

Op het platteland delen land- en tuinbouwers, bewoners en recreanten de ruimte. Land- en tuinbouwers produceren er, bewoners leven er, recreanten verpozen er. Om te zorgen voor een aangename omgeving investeren land- en tuinbouwers in groenelementen als bomen en struiken die hun bedrijven verbinden met het landschap, een pluspunt voor de streek. Met ‘Word (boerderij)spotter’ zetten Inagro, Stad Torhout, Gemeente Wingene en Stad Diksmuide die inspanningen letterlijk in de kijker. Fietsers, wandelaars en passanten krijgen vanaf 14 juli de kans om de omgeving te bewonderen.Om hun economische activiteiten uit te oefenen, hebben land- en tuinbouwers bedrijfsgebouwen nodig. Tegelijk dragen ze bewust zorg voor de identiteit van landschappelijke zichten. Daarvoor investeren ze in beplanting - bomen, struiken en ander groen - die hun bedrijf integreert in het omliggende landschap. Die inspanningen zijn een meerwaarde voor de omgeving en een pluspunt voor de streek. Goed geïntegreerde land- en tuinbouwbedrijven verdienen dan ook positieve aandacht.

Boer en burger dichter bij elkaar brengen

Verschillende regionale structuren in West-Vlaanderen – waaronder Inagro, Stadlandschappen en Regionale Landschappen – sensibiliseren plattelandsgebruikers in die integratie. Ze moedigen land- en tuinbouwers aan een doordacht beplantingsplan op te maken en het ook uit te voeren. Tegelijk willen ze boer (land- en tuinbouwer) en burger (bewoner en recreant) dichter bij elkaar brengen, bijvoorbeeld door de recreant te tonen hoe land- en tuinbouwers bijdragen aan de beeldkwaliteit van hun bedrijf en de directe omgeving.Om die ambitie kracht bij te zetten, voeren ze samen met drie West-Vlaamse pilootgemeenten (Torhout, Wingene en Diksmuide) het PDPO-project ‘Bedrijfsintegratie in praktijk’ uit. In nauwe samenwerking met communicatiebureau Branderij zetten ze de publiekscampagne ‘Word (boerderij)spotter’ op. Daarin wijzen ze recreanten op de schoonheid van het platteland, het effect van de aanplant van bomen en heggen en de slimme keuzes in kleur- en materiaalgebruik van stallen en andere bedrijfsgebouwen.

Word (boerderij)spotter

Om een duidelijk beeld te geven van de inspanningen die land- en tuinbouwers uit de streek leveren, stippelde Inagro in elke gemeente een route uit die de geïnteresseerden vanaf 14 juli al fietsend, lopend of wandelend kunnen afleggen. In Diksmuide en Wingene leiden fietsroutes van net geen 40 km de recreant langs enkele van de vele goed geïntegreerde bedrijven. In Torhout genieten wandelaars en jonge fietsers van een route van 7 km. Een routeplan en borden met QR-codes begeleiden hen daarbij. Zo nemen ze op een gezonde manier waar hoe maatregelen bijdragen aan de integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het omliggende landschap.“Goed geïntegreerde land- en tuinbouwbedrijven verdienen positieve aandacht. Met de actie ‘Word boerderijspotter’ geven we recreanten de kans om de omgeving rondom goed geïntegreerde land- en tuinbouwbedrijven vanop afstand te bewonderen. Ook bevestigen we land- en tuinbouwers die goed bezig zijn, en dat mag ook wel eens”, vertelde gedeputeerde Bart Naeyaert. Hij trapte de campagne woensdag samen met de betrokken schepenen af nabij het landbouwbedrijf van Chris Warlop in Diksmuide, een goed geïntegreerd en hedendaags bedrijf op één van de uitgestippelde routes.

Winnaars ‘shotspot’-wedstrijd belonen met boerderijpakket

Wandelaars en fietsers kunnen genieten van het landschap terwijl ze zich laten verrassen door de verschillende manieren waarop aan landschappelijke integratie wordt gedaan. Landschappelijke beplanting beoogt dan ook een optimale visuele integratie van het bedrijf in de omgeving. Ze verlegt het accent van de bedrijfsgebouwen naar de landschappelijke beplanting en het landschap. Ze integreert het bedrijf in het landschap door landschappelijke zichten te creëren, te breken en het accent te verleggen naar de beplanting zonder het bedrijf te camoufleren. Als aanvullende functie vormen de groenelementen ecologische stapstenen doorheen het landschap.Wie nóg actiever door de routes wil gaan, kan onderweg stoppen voor een foto. Zo heeft iedere route minstens vijf ‘shotspots’, de perfecte uitkijkposten van waaruit de recreant een mooi zicht krijgt op de geleverde inspanningen. "Het is de geschikte plaats om een foto te nemen. Plaats je die foto op sociale media met de hashtag #wordboerderijspotter, dan maak je bovendien kans op een boerderijpakket”, vertelt Remi Vanhee, adviseur landschappelijke integratie bij Inagro. “De rit kan op eigen tempo of in volle vaart afgelegd worden. We hopen vooral dat recreanten genieten van de inspanningen die de land- en tuinbouwers geleverd hebben.”

Copyright foto's: Inagro

Delen: