Vijf nieuwe projecten in Midden-West-Vlaanderen krijgen samen ruim 300.000 euro steun

Het gemeentebestuur van Ardooie wenst in deelgemeente Koolskamp een inclusieve speel- en ontmoetingszone aan leggen tussen de gemeenschapsgebouwen die de inwoners uitnodigt op een aangename en gemoedelijke manier elkaar te ontmoeten in een groen kader. De gemeente wil samen met de partners de omgeving op te waarderen met een avontuurlijke speelzone, zitbanken en picknicktafels en brede paden die de zone vlot toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Ze krijgen hiervoor 67.322,73 euro steun.

Het provinciaal onderzoekscentrum Inagro uit Roeselare wil samen met partners op zoek gaan naar potentiële arbeidskrachten voor melkveebedrijven. Daarnaast willen ze de melkveehouders ook op vernieuwende manieren bijstaan met tips voor een efficiëntere bedrijfsvoering, met bijzondere aandacht voor het introduceren van ergonomische hulpmiddelen. Hiervoor krijgen ze vanuit Leader 68.509 euro steun.

Inagro en Stadlandschap ’t West-Vlaamse hart helpen met het project ‘Boost voor boer, bodem en biodiversiteit’ zowel de biodiversiteit als de landbouwers. Concreet worden er demomaatregelen uitgewerkt die kunnen fungeren als oases en stapstenen voor biodiversiteit in het landbouwlandschap, maar die ook voordelen opleveren voor de landbouwers onder de vorm van verbeterde bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding, natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving. Om deze doelstellingen te realiseren zal samengewerkt worden met een gebiedscoalitie die bestaat uit verschillende gebruikers van het platteland. Landbouwers, jagers, natuurvrijwilligers en professionele experten zullen nauw samenwerken en kennis en ervaringen uitwisselen om zo tot de beste werkwijze te komen die aangepast is aan de landbouwrealiteit en de praktische bedrijfsvoering. Het project heeft een kostenplaatje van 135.332,50 euro, waarvan 67.666,25 euro steun via Leader.

Door de energiecrisis en geopolitieke redenen zijn de kunstmestprijzen het laatste jaar tot wel 300% gestegen, waardoor heel wat landbouwbedrijven en siertelers genoodzaakt zijn om over te gaan tot alternatieven. Het gebruik van drijfmest kan hier mogelijks een oplossing bieden, aangezien dit een nutriëntenrijk restproduct is dat heel sterk beschikbaar is in de regio van Midden-West-Vlaanderen. Landbouwer Dieter Vantyghem werkt hiervoor samen met Inagro, het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestteelt (VCM). Deze samenwerking tussen een landbouw- en een sierteeltbedrijf kan een win-winsituatie betekenen voor beide type bedrijven en bij uitbreiding voor alle bedrijven waar er gesloten teeltsystemen zijn binnen de ganse regio van Midden-West-Vlaanderen en verder. De projectsubsidie hiervoor bedraagt 53.788,27 euro.

Zorgboerderij Ter Wielewalle uit Pittem pakt uit met een nieuw project dat zorggasten en kinderen met elkaar in verbinding moet brengen. Van een klassieke zorgboerderij zijn Marleen en Bart geëvolueerd naar een zorgboerderij waar ze graag meer tijd en ruimte maken voor de zorggast en hun aanbod uitbreiden. Daarom investeren ze in een knuffelschuur, kweekbakken, evenwichtsparcours, picknickbanken tussen fruitbomen en een losstaand fornuis met bakoven. Wat aantrekkelijk is voor de zorggasten, is dat zeker ook voor kinderen die in het kader van landbouweducatie naar de boerderij komen. Zo wordt Ter Wielewalle een plaats waar ontmoeting en verbinding centraal staat. Het project kost 68.520 euro, waarvan 34.260 euro steun vanuit Leader.

Bron: provincie West-Vlaanderen

Delen: