Bietentelers kiezen voor gemeenschappelijke aankoop afdekzeilen met VLIF-steun

Duurzaam ondernemen
Afdekzeil bieten (c) VILT

Zo'n 300 Vlaamse suikerbietplanters hebben zich ingeschreven op een gezamenlijk aankoop van afdekzeilen. Omdat de afdekzeilen niet alleen de bieten beschermen tegen de vorst maar ook bijdraagt aan de duurzaamheid van de teelt, biedt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) een subsidie aan van 30 procent. Deze regeling is niet nieuw, wel komt er dit jaar nog eens tien procent bij omdat de aankoop in groepsverband werd uitgevoerd. “Het geheel is meer dan de som van de delen”, klonk het bij de bekendmaking bij Tiense Suikerraffinaderij.

Vanaf 1 december geldt een afdekplicht bij Tiense Suikerraffinaderij waarmee de suikerfabriek vorstschade bij bieten wil voorkomen. Ook bij Iscal, waar geen afdekplicht geldt, is men zich bewuster geworden van de gevaren van vorst nadat een late winterprik vorig jaar grote verliezen tot gevolg had. “Suikerbieten lopen schade op bij temperaturen vanaf -3°C, maar door het gebruik van afdekzeilen kan de kwaliteit zelfs bij temperaturen tot -6°C beschermd worden”, vertelt Bruno De Wulf, secretaris van Confederatie van Belgische Bietentelers (CBB).

Naast bescherming tegen vorst bieden afdekzeilen ook andere voordelen, zoals het drogen van de tarra in de bietenhopen. Dit resulteert in een betere reiniging bij het verladen en minder gewicht tijdens het transport. Volgens schattingen van De Wulf kunnen hierdoor 1.000 vrachtwagenritten per jaar voorkomen worden. Daarnaast vergemakkelijken schonere bieten ook het reinigingsproces bij de fabrieken en treedt ook hier duurzaamheidswinst op. Toch staan bietentelers niet altijd te popelen om hun bieten na de oogst af te dekken. Het afdekken is namelijk een zwaar karwei.

Reactie op schade door winterprik

Na de vorstschade staken de bietentelersorganisaties de koppen bij elkaar, wat resulteerde in een plan om een groepsaankoop van zeilen te plaatsen om zo de kosten te drukken. Bestuursleden van de telersverenigingen hebben vervolgens van het Departement Landbouw en Visserij een akkoord verkregen om de groepsaankoop met tien procent extra te financieren. Uiteindelijk hebben 300 telers, waarvan 200 Iscaltelers, ingetekend op de groepsaankoop. Er werden in totaal 1.500 afdekzeilen gekocht.

“Net zoals dat het geval is bij andere landbouwers hangt het inkomen van onze bietentelers af van de weersomstandigheden", reageert Vlaams minister van Landbouw. "Daarom zet ik met mijn beleid in op het ondersteunen van landbouwers om hun gewassen te beschermen tegen de soms slechte weersomstandigheden. Voor de aankoop van beschermende afdekzeilen voorzien we 30 procent investeringssteun. We willen landbouwers ook stimuleren om hierin samen te werken, daarom wordt de steun nog verhoogd met 10 procent wanneer ze zo’n investeringen samen aangaan. Via deze groepsaankoop ondersteunen we de Vlaamse suikerbietplanters extra in hun streven naar een duurzame toekomst."

Binnen de huidige regeling van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat tot 2027 loopt, is een bredere steun voorzien voor groepsaankopen. “Machinecoöperaties kregen al langer subsidies voor groepsaankopen, maar binnen het nieuwe VLIF wilden we dat breder trekken”, vertelt Luc Uytdewilligen, opsteller van de VLIF-regeling en afdelingshoofd 'Ondernemen en Ontwikkelen' bij het Departement Landbouw en Visserij. Met zijn komst naar de Tiense Suikerrafinaderij voor de bekendmaking van de groepsaankoop, wilde de VLIF-baas een signaal geven: “Wij willen de groepsaankopen onder boeren stimuleren. Samen sta je sterker.”

Lees het volledige artikel op www.vilt.be

Bron en copyright foto: VILT, 5 december 2023

 

Delen: