VLIF-steun voor boeren op weg naar duurzaam verdienmodel

Duurzaam ondernemen
computer VILT

Vanaf nu kunnen landbouwers die een duurzame ondernemingsstrategie willen opstarten of uitbouwen, steun aanvragen bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). De Vlaamse regering wil zo landbouwers steunen die binnen de milieugebruiksruimte op zoek gaan naar een nieuwe toekomst waarbij een stabiel leefbaar inkomen hand in hand gaat met het realiseren van maatschappelijke doelstellingen.

Binnen het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) staat het ondernemerschap van de landbouwer centraal. "Het inzetten op een nieuwe duurzame ondernemingsstrategie kan voor sommige bedrijven een alternatief bieden op het huidige gangbare verdienmodel in de land- en tuinbouwsector", zegt Vlaams minister van Landbouw. Hij wijst erop dat bedrijfsleiders ervoor kunnen kiezen om hun bedrijfsinkomen te differentiëren door een vernieuwend bedrijfsmodel uit te werken waarbij ze prijszetter kunnen worden. Daarnaast wordt ook gezocht naar een vernieuwende maatschappelijke rol van landbouw binnen de samenleving. Beide zaken zijn daarbij cruciaal: niet alleen moet het leiden tot een sterkere meerwaardecreatie, de duurzame ondernemingsstrategie moet ook een beperktere milieu- en klimaatimpact hebben.

Meer informatieVILT vzw

Bron en copyright foto: VILT.be, 3 november 2023

Delen: