Eén op vijf landbouwbedrijven doet aan hoeveverkoop

Duurzaam ondernemen

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven dat een deel van zijn producten zelf verkoopt, meestal via hoeveverkoop, is op vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Intussen is nagenoeg één op de vijf bedrijven actief in de zogenoemde korte keten, zo blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

In 2020 telde Vlaanderen 4.321 land- en tuinbouwbedrijven die minstens één korteketenactiviteit uitoefenden, tegen 2.403 in 2016. Dat is een stijging van 80 procent. Hun aandeel in het totale aantal bedrijven in de sector ging van 10 naar 19 procent, zo blijkt uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij en de nationale statistiekdienst Statbel.

Hoeveverkoop is veruit het populairst: 94 procent van alle bedrijven met minstens één korteketenactiviteit beoefenden een vorm van hoeveverkoop. Daarbij verkoopt de boer verse producten in een eigen winkel, via automaten, online of via zelfoogst of -pluk. Andere vormen van korteketenverkoop zijn rechtstreekse verkoop op de markt (6 procent van korteketenbedrijven doet dit), pakkettenverkoop (4%) of nog verkoop aan lokale supermarkten of horeca.

Lees meer op www.vilt.be

Bron: VILT, 2 december 2022

Aandeel korte ketenbedrijven per bedrijfsspecialisatie (bron: VILT, 5 december 2022)
Delen: