43 miljoen hectare in Europa kwetsbaar voor erosie

erosiegeul in een veld

Een nieuwe studie, waaraan ook onderzoekers van KU Leuven meewerkten, toont hoeveel akkerland er in Europa gevoelig is voor erosie. Door de klimaatverandering wordt de strijd tegen erosie nog urgenter.

De onderzoekers schatten dat zo’n 43 miljoen hectare in de EU kwetsbaar zijn op een totaal van zo’n 110 miljoen hectare akkerland. Via watererosie spoelt jaarlijks 1 centimeter bodem weg op een areaal dat twee keer zo groot is als het oppervlakte van België. De tweede belangrijkste oorzaak van erosie is overmatige bodembewerking met een aandeel van 36 procent in het totaal volume. Daarna zijn erosie door wind en de oogstverliezen de belangrijkste oorzaken. Een goeie bodemgezondheid is de basis van het functioneren van de landbouw, maar ook van natuurlijke ecosystemen. Erosie bedreigt verschillende functies van de bodem: het gaan dan zowel over de structuur, de biologie, het waterbergend vermogen en een verlies van nutriënten en organische stof.

Op basis van de modellen schat de EU dat maatregelen binnen het GLB voor bodembescherming sinds 2016 erin geslaagd zijn om een vijfde van de potentiële watererosie te vermijden, voor erosie door ploegen gaat het zelfs om een kwart minder verliezen. Toch blijft waakzaamheid geboden: door de klimaatverandering verwachten de onderzoekers dat de hydrologische cycli heviger gaan worden met grotere impact op bodemerosie.

Lees het volledige artikel op www.vilt.be

Bron: VILT, 5 december 2022

Delen: