Maar liefst 1.500 aanvragen voor 'niet-productieve investeringen' door landbouwers

header pijlgestuurde drainage
Landbouwer toont werking peilgestuurde drainage VILT

Steun voor 'niet-productieve investeringen'

Steeds meer Vlaamse boeren doen aan zogenaamde NPI's, of niet-productieve investeringen. Sinds de vernieuwing van de NPI's waren er 1.500 aanvragen voor begeleiding en 400 effectieve investeringen op een jaar tijd. "Een enorm succes", meldt Boerennatuur donderdag aan VILT, tijdens een persbijeenkomst nabij het perceel van melkveehouder Danny Lemmens uit Reet die met NPI-steun de drainage op zijn akkerbouwperceel liet omvormen naar peilgestuurde drainage.

Niet-productieve investeringen zijn investeringen die de boer kan doen rond water, landschap, biodiversiteit of erosie. Het zijn investeringen zonder een direct rendement voor de aanvrager. Het doel ervan is voornamelijk om de landbouw in Vlaanderen 'klimaatrobuuster' maken. Denk daarbij aan slim waterbeheer (peilgestuurde drainage), beschutting voor vogels (uilnestkasten) of het aanleggen van heggen en hagen. Boerennatuur Vlaanderen – een spinoff van Boerenbond - begeleidt landbouwers bij het aanvragen, adviseren en uitvoeren van deze maatregelen.

In juli 2021 werd het vernieuwde programma voor niet-productieve investeringen (NPI’s) gelanceerd. Dat is een groot succes gebleken, zegt Boerennatuur dat verwijst naar de indrukwekkende statistieken. Waar de oude regeling over zeven jaar amper 88 aanvragen genereerde, vroegen landbouwers sinds de lancering van de vernieuwde regeling bijna 1.500 NPI’s aan. Bij een gedeelte van de aanvragen was Boerenatuur, voor wie de doelstelling van de NPI’s op het lijf geschreven is, betrokken.

Slim waterbeheer met peilgestuurde drainage

Slim waterbeheer is een belangrijk onderwerp van de NPI-aanvragen. Stuwen of peilgestuurde drainage bieden de optie om water te sparen bij droogte en (vertraagd) af te voeren bij piekdebieten of veldwerken. Boerennatuur Vlaanderen behandelde 43 vragen van boeren rond slim waterbeheer en werkt aan 11 adviesdossiers, waarvan bijna 40 ha omvorming tot peilgestuurde drainage en de installatie van vijf stuwen. “De potentiële waterbuffer van enkel deze dossiers loopt op tot de inhoud van maar liefst 125 Olympische zwembaden”, klonk het tijdens een informatiebijeenkomst in Reet.

Voor de locatie van het persmoment was gekozen voor het bedrijf van melkveehouder Danny Lemmens. Hij was één van de boeren die met begeleiding van Boerennatuur aanspraak deed op NPI-steun voor de omvorming van zijn drainagesysteem naar peilgestuurde drainage. “De oude drainagebuizen functioneerden niet langer naar behoren. Het drainagebedrijf werkte een nieuw plan uit en liet alle drains samenkomen in een grote moerbuis die uitmondt in een peilput. Met een eenvoudige regelbuis bepaal ik nu het waterniveau in het perceel”, legt hij uit. 

Alhoewel de boer nog maar één seizoen met het nieuwe drainagesysteem werkt, is de eerste ervaring positief, geeft hij aan. “Ondanks de droogte, deed de maïs het juist op dit perceel goed deze zomer. Deze investering heeft dus onmiddellijk een voordeel gehad voor mijn bedrijf.” In tegenstelling tot veel NPI's waarvan de impact geen voordeel oplevert voor de boer en de investering volledig gecompenseerd wordt, wordt de installatie van een peilgestuurd drainagesysteem 'maar' voor 75 procent gecompenseerd, vertelt Boerenatuur projectcoördinator Maaike De Ridder. De kosten van peilgestuurde drainage bedragen gemiddeld zo'n 2.000 euro per hectare als de bestaande drainage als basis kan dienen. Is dat niet het geval dan komt er zo’n 3.000 euro bij, het bedrag dat een gangbaar drainagesysteem gemiddeld kost.

Lees meer op www.vilt.be

Bron: VILT, 8 december 2022

Delen: