VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen

Milieu en klimaat

De VLM roept landbouwers op om beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari 2025 te sluiten. Landbouwers kunnen voor 1 september 2024 hun interesse kenbaar maken via het e-loket beheerovereenkomsten. Op die manier zijn ze zeker van de gratis en vrijblijvende uitleg van een bedrijfsplanner. Als de landbouwer dat wil, kan de bedrijfsplanner ook helpen om het aanvraagformulier in te vullen en in te dienen.

Kruidenrijke akkerrand

Beheerovereenkomst kruidenrijke akkerrand. Copyright Rauwerd Roosen

Voordelen van beheerovereenkomsten voor landbouwers

Kruidenrijke akkerranden, faunavoedselgewassen, faunagrasland, knotbomen, heggen en andere waardevolle landschapselementen: bijna 3.000 landbouwers hebben daarvoor één of meer beheerovereenkomsten gesloten met de VLM. En daar hebben ze goede redenen voor. Beheerovereenkomsten dragen bij aan de versterking van de biodiversiteit in het landbouwgebied én leveren voordelen op voor landbouwers. Hun percelen zijn dankzij nuttige insecten beter bestand tegen plagen zodat ze minder gewasbeschermingsmiddelen moeten gebruiken, een gezonde bodem draagt bij aan goede waterhuishouding en helpt bodemerosie voorkomen en akkerranden zorgen voor driftreductie.

De beheerovereenkomsten bieden vijf jaar lang een zeker inkomen. De vergoedingen voor de meeste beheerovereenkomsten liggen rond de 2.000 euro per hectare per jaar.

Persoonlijke en gratis begeleiding door bedrijfsplanners

Landbouwers kunnen een beroep doen op een bedrijfsplanner uit hun eigen regio, die hen begeleidt om beheerovereenkomsten optimaal in te zetten. De bedrijfsplanners komen bij de landbouwer langs om samen te bekijken welke beheerovereenkomsten mogelijk zijn op het bedrijf en helpen om het aanvraagformulier in te vullen. Na het sluiten van de beheerovereenkomst begeleiden ze de landbouwers bij de uitvoering van de beheerovereenkomst.

E-loket beheerovereenkomsten

Het is belangrijk dat landbouwers hun interesse voor beheerovereenkomsten zo vroeg mogelijk kenbaar maken aan de VLM. Dat kan via het e-loket beheerovereenkomsten en moet voor 1 september gebeuren.

Op het e-loket beheerovereenkomsten kunnen landbouwers ook hun lopende en afgelopen beheerovereenkomsten raadplegen, een nieuwe beheerovereenkomst sluiten of een bestaande overeenkomst wijzigen. Verder biedt het e-loket de mogelijkheid om het verloop van een aanvraag op te volgen en aanvragen en ontwerpovereenkomsten goed te keuren die in overleg met een bedrijfsplanner opgemaakt werden.

Het e-loket beheerovereenkomsten is een onderdeel van het Mestbankloket. Op die manier kunnen landbouwers in één e-loket zowel hun dossier beheerovereenkomsten als hun dossier bij de Mestbank raadplegen.

Meer informatie

 

Bron: VLM, 10 juli 2024

Delen: