Bestuivers beschermen in de landbouw

Biodiversiteit

De Operationele Groep 'Protecting Farmland Pollinators' moedigt landbouwers in Ierland aan om kleine aanpassingen te maken op hun bedrijf die een groot verschil maken voor bestuivers.  Dit houdt in het ter beschikking stellen van habitat dat voedsel, bescherming en onderdak biedt voor wilde bijen en zweefvliegen. Deze gebieden zorgen voor een hogere algemene biodiversiteit.

Bestuivers zijn essentieel voor landbouwers die groenten, fruit en andere bestuiving behoevende gewassen telen. Veel factoren, onder meer gespecialiseerde intensieve landbouw, hebben geleid tot een sterke daling van wilde bestuivers op landbouwpercelen gedurende de laatste 50 jaar. In Ierland zijn 1/3e van de bijensoorten met uitsterven bedreigd. Verbeterde landbouwpraktijken moeten bijdragen aan het herwaarderen van ecosystemen, Dit levert een significant en duurzaam economisch voordeel op.

Lees dit artikel verder op: Press article - Protecting farmland pollinators | European CAP Network (europa.eu) (Engels)

Copyright artikel: EU CAP NETWORK, mei 2023

Copyright foto; Saorla Kavanagh

Delen: