Eerste overkoepelend strategisch plan voor bestrijding Aziatische hoornaar

Biodiversiteit

De provinciale besturen en imkersbonden willen samen de Aziatische hoornaar in heel Vlaanderen de kop in drukken via opleidingen, selectieve vallen en een zendertechniek. Het Departement Landbouw en Visserij voorziet hiervoor een subsidie van 203.000 euro om de invasieve exoot te bestrijden. Het project is een initiatief van de Limburgse imkersbond en maakt deel uit van het ‘Strategisch Plan Bijenteelt’.

Close-up Aziatische hoornaar
selectieve lokval Aziatische hoornaar

selectieve lokval voor de Aziatische hoornaar

Limburgse imkersbond

De Aziatische hoornaar dook zes jaar geleden voor het eerst op in ons land. Vorig jaar werden circa 2.000 nesten verdelgd in Vlaanderen. De Limburgse imkersbond, die de exoot al jaren bestrijdt, diende enkele maanden geleden een project in bij het Departement Landbouw en Visserij om de wespensoort in heel Vlaanderen te bestrijden. De vereniging kreeg goedkeuring van het project en daarbij een subsidie van 203.000 euro. Het project maakt deel uit van het ‘Strategisch Plan Bijenteelt’ dat het Departement Landbouw en Visserij heeft opgemaakt voor de periode van 2023 tot 2027.

“Wij kregen eerder dit jaar een subsidie van de provincie om de Aziatische hoornaar te bestrijden”, vertelt Frans Daems, erevoorzitter bij de Limburgse imkersbond. “Wij hebben met die subsidie een strategisch programma uitgeschreven om de wespensoort in Limburg te bestrijden op momenten waarop zij het meest ‘kwetsbaar’ is. Daardoor hebben we intussen heel wat kennis en expertise opgebouwd om de invasieve exoot te bestrijden. Met het gesubsidieerde project ‘Selectieve bestrijding van de invasieve exoot Aziatische hoornaar ter bescherming van de honingbij en de biodiversiteit in Vlaanderen’ kunnen we het plan opschalen voor heel Vlaanderen”, vertelt de Limburgse imker. Voor het eerst zullen verschillende actoren in Vlaanderen overkoepelend samenwerken om de invasieve wespensoort de kop in te drukken.

“Aanvankelijk kregen alle Limburgse imkers één selectieve lokval toegestuurd, betaald via een provinciale subsidie. Gezien Aziatische hoornaars niet enkel rond de bijenstanden foerageren, rees al snel de vraag of we naast de individuele imkers ook de lokale besturen moesten betrekken bij de bestrijding. Gemeentebesturen bezitten namelijk openbare plaatsen zoals containerparken en parken waar ook lokvallen kunnen staan”, vertelt Daems. Alle Limburgse gemeenten kregen elk vijf lokvallen, die in februari van dit jaar werden gezet. “Op die manier hebben we dit jaar meer dan 200 koninginnen kunnen vangen in Limburg en daarmee hebben we zo’n 500 extra nesten vermeden”, aldus de erevoorzitter.

Lees verder op www.vilt.be

Bron en copyright foto's: VILT, 22 december 2023

Delen: