Vlaamse regering keurt invulling van de VLM-beheerovereenkomsten principieel goed

Biodiversiteit
beheerovereenkomst akker

De Vlaamse Regering keurde op 24 maart principieel het besluit goed met de voorschriften voor de beheerovereenkomsten die de Vlaamse Landmaatschappij sluit met landbouwers. Het besluit legt het kader vast waarvoor en op welke manier de beheerovereenkomsten worden ingezet. De landbouwers die beheerovereenkomsten sluiten kunnen daardoor rekenen op Europese en Vlaamse steun.

Over het besluit wordt het advies nog ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en daarna van de Raad van State.

Landbouwers met een aanvraag voor een beheerovereenkomst met startdatum 1 januari 2023 ontvangen volgende week hun ontwerpovereenkomst.

Beheerovereenkomsten in gebieden waar ze meest bijdragen aan de biodiversiteit

De beheerovereenkomsten worden gesloten in gebieden waar ze het meest bijdragen aan de Vlaamse doelstellingen voor biodiversiteit en landschap in landbouwgebieden. Daarbij ligt de focus op het biodiversiteitsverlies tegengaan in het landbouwgebied en soorten beschermen die afhankelijk zijn van en verbonden zijn met landbouwactiviteiten in een gebied. Denk maar aan de veldleeuwerik, de patrijs en de grutto. Die soorten zijn de laatste decennia sterk in aantal afgenomen.

Daarnaast zijn het bufferen en verbinden van kwetsbare natuur en het onderhoud van kleine landschapselementen belangrijke doelstellingen voor de beheerovereenkomsten. Landbouwers kunnen de beheerovereenkomsten voor het onderhoud van houtige kleine landschapselementen in heel Vlaanderen sluiten.

De beheerovereenkomsten en het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

De beheerovereenkomsten maken deel uit van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. De start van het nieuwe GLB in 2023 betekent dus ook de start van een nieuwe generatie beheerovereenkomsten. Het Vlaams strategisch plan voor het GLB werd eerder al goedgekeurd door de Europese Commissie en de Vlaamse Regering. ​ ​

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht op de VLM-website www.vlm.be/beheerovereenkomsten

Bron: VLM, 28 maart 2023

Delen: