Boslandbouw scheert hoge toppen in Vlaanderen

Biodiversiteit
Perceel met agroforestry

Agroforestry of boslandbouw wordt steeds populairder in Vlaanderen. Deze landbouwvorm combineert het telen van landbouwgewassen of veehouderij met houtige gewassen op eenzelfde perceel. Sinds de start van de ondersteunende subsidies in 2011 tot 2019 is er zo’n 130 hectare boslandbouw op een 50-tal bedrijven bijgekomen. Vorig jaar is er voor nog eens 50 hectare steun aangevraagd. Dit jaar kunnen landbouwers nog tot 15 september steun aanvragen voor de aanplant en het onderhoud van een boslandbouwperceel. 

 

Boslandbouw heeft heel wat voordelen, niet enkel voor het klimaat maar ook voor de boer. Enerzijds wordt er bij deze landbouwvorm veel koolstof gecapteerd in boom en bodem. Anderzijds biedt boslandbouw productiediversificatie en dus risicoverspreiding. Ook bieden bomen natuurlijke beschutting voor dieren op de weide, iets wat binnen enkele jaren wettelijk verplicht zal worden. 

Omdat de overstap naar agroforestry niet altijd evident is, wordt er via subsidies een duwtje in de rug gegeven. Zo is er de uitdaging om de investerings- en beheerkosten in balans te houden met de opbrengst. De soms warrige regelgeving rond ruimtelijke ordening, zeker wat betreft landbouw en natuurbeleid, kan ook stokken in de wielen steken. Tot slot moet de boer zich in veel gevallen bijscholen, wil die de bijkomende teelten optimaal benutten.  

Wie eerder een subsidie aanvroeg en niet in aanmerking kwam, doet er goed aan om de mogelijkheden te herbekijken. In het nieuwe GLB werd de steunmaatregel verder aangepast, waardoor er onder andere meer flexibiliteit is op vlak van plantdensiteit. 

Naast de aanplantsubsidie kunnen landbouwers ook beroep doen op een onderhoudssubsidie. Voor de jaarlijkse aanvraag tot aanplantsubsidie naderen we nu de deadline voor registratie. Die inschrijving kan tot uiterlijk 15 september 2023, via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Meer info is hier terug te vinden.  

Lees het volledige artikel op vilt.be

Bron tekst en foto: VILT, 13 september 2023

Delen: