Meer natuurlijke bestuivers op natuurvriendelijke akkers

Bloemenstrook

Akkers die natuurvriendelijker worden gemaakt, trekken meer vlinders aan dan akkers waar geen natuurmaatregelen worden genomen. Dat is de voorlopige conclusie van een Nederlands onderzoek, gevoerd door drie Nederlandse verenigingen. Ook in België wordt ingezet op meer vlinders en biodiversiteit dankzij de Beespoke- en FABulous farmersprojecten.

“Hoewel het nog te vroeg is voor harde uitspraken, maken de eerste bevindingen duidelijk dat het voor de vlinderstand gunstig is als boeren hun akkers natuurvriendelijker maken. Dat kan bijvoorbeeld door kruidenrijke graslanden, akkerranden met veel bloemen en het plaatsen van heggen en struikgewas”, aldus LTO Noord, één van de drie initiatiefnemers van het project. “Ik hoor vaak dat er niets meer leeft in de huidige landbouw. Met dit onderzoek laten we zien dat dit anders is en werken we graag mee aan een verbetering van de biodiversiteit." Het doel van het onderzoek is om de ontwikkeling van het aantal vlinders op te volgen bij het nemen van natuurmaatregelen.”

Net als onze zuiderburen heeft Vlaanderen ook enkele projecten lopen die biodiversiteit aanmoedigen. Het Interreg-project FABulous Farmers doet bijvoorbeeld onderzoek naar ‘Functionele AgroBiodiversiteit’. In het kader van dit project nemen verschillende boeren diverse FAB-maatregelen. Deze maatregelen zijn gerichte ingrepen om specifieke delen van de biodiversiteit in en rond de akker te vergroten om zo de bestuiving, de plaag- en ziektebestrijding en de bodem- en waterkwaliteit in de percelen te verbeteren. Zo’n ingrepen kunnen bloemenranden zijn, maar ook  verminderde bodembewerking, gewasrotatie, mengteelten of de inbreng van organisch materiaal. “Op die manier kunnen deze FAB-maatregelen een belangrijk antwoord bieden op de milieu- en klimaatuitdagingen waar de sector vandaag voor staat”, liet Bart Schoukens van Boerennatuur Vlaanderen eerder al weten aan VILT.

Lees meer op:

https://vilt.be/nl/nieuws/meer-natuurlijke-bestuivers-op-natuurvriendelijke-akkers

Bron: VILT, 6 februari 2023

Delen: